پیش بینی شاخص 2 میلیون واحدی بورس در سال 1401

نویسنده مقاله : دکتر خدایار عبداللهی اینستاگرام نویسنده مقاله  :khodayar_bourse تلگرام نویسنده مقاله :https://t.me/bazaryabi24 سقف مقاومتی در بازار سرمایه سطحی … ادامه خواندن پیش بینی شاخص 2 میلیون واحدی بورس در سال 1401