دلار 50 هزارتومانی و سهم های 300 تومانی مثل فولاد خوزستان ؟ نظر بدید