راهبرد قابليت هاي بازاريابي، بازارمداري داخلي و عملکرد شرکت هاي دارويي بورس

دف اين پژوهش، بررسي تأثير واسطه اي قابليت هاي بازاريابي بر ارتباط بين بازارمداري داخلي و عملکرد شرکت هاي دارويي بورس است. اين پژوهش از ...

ادامه مطلب

بررسی رابطه بین همسویی استراتژی بازاریابی و کسب و کار و عملکرد مالی سازمان

همسویی استراتژی بازاریابی و کسب و کار و رابطه آن با عملکرد مالی سازمان از جمله حوزه‌های تحقیقاتی است که با سابقه طولانی هنوز مورد بررسی...

ادامه مطلب

تأثير عوامل راهبردي داخلي بر عملکرد مالي صنايع توليدي پذيرفته-شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اين پژوهش بررسي تأثير عوامل راهبردي داخلي بر عملکرد مالي است. در اين پژوهش ميداني، به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامة استاندارد ...

ادامه مطلب

بررسی رابطه بین رشد فروش و بازده دارایی ها با پاداش هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی، اعضای هیات مدیره آن هستند. سهامداران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به ح...

ادامه مطلب

بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتری با بازده دارایی ها و نسبت گردش موجودی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتری با بازده دارایی ها و نسبت گردش موجودی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر...

ادامه مطلب

تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

این پژوهش به بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد  مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل هافمن در قلمرو زم...

ادامه مطلب

ارتباط آميخته بازاريابي با عملکرد اقتصادي شرکت هاي گروه قندوشکر در بورس اوراق بهادار تهران

سرمايه گذاري در فعاليت هاي بازاريابي،‏ نه تنها باعث افزايش ارزش نام تجاري يک بنگاه مي شود،‏ بلکه کاهش ريسک سرمايه گذاري براي آن بنگاه ر...

ادامه مطلب