نمایش 37–48 از 70 نتیجه

نمایش 12

گزارش اندازه بازارآجیل و خشکبار ایران

۵۰۰۰۰۰۰ تومان
  گزارش اندازه بازارآجیل و خشکبار ایران این گزارش توسط تیمی 2 نفره از دکترای بازرگانی گرایش بازاریابی تهیه شده

گزارش جامع شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۲ موسسه فریزر

۱۵۰۰۰ تومان
گزارش جامع شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۲ موسسه فریزر نوع :pdf تعداد صفحات : 246 صفحه توضیحات :برای هر فعال اقتصادی

گزارش رفتار مصرف کنندگان شهر کرمان

۱۰۰۰۰ تومان
گزارش رفتار مصرف کنندگان شهر کرمان تعداد صفحات :36 صفحه نوع : pdf توضیحات : اهمیت رفتار مصرف‌کننده مردم کرمان

گزارش سهم بازار شرکت های دارویی در سال 1400

۹۰۰۰۰ تومان
گزارش سهم بازار شرکت های دارویی در سال 1400 به همراه فروش شرکت های دارویی بتفکیک ماه نوع : اکسل

گزارش فروش مقایسه ای پنج ساله شرکت های گروه پتروشیمی و شیمیایی ایران از سال 1396 تا 1400

۱۹۹۰۰۰ تومان
گزارش فروش مقایسه ای پنج ساله شرکت های پتروشیمی و شیمیایی ایران از سال 1396 تا 1400