تیام بورس یک گروه حرفه ای تحقیقات بازار بورس است

اعضای این تیم

اعضای تیم تیام بورس  توانسته اند با ترکیب دانش تحلیل بورس و تحقیقات بازار بتوانند گزارش های حرفه ای جهت متخصصان ،تحلیلگران ، کارشناسان ،کارآفرینان ،مدیران اجرایی صنایع و عموم مردم تهیه کنند . تمام این گزارشات چندین بار بررسی شده اند و کاملا قابل اتکا هستند .

اگر افرادی را می شناسید که به خدمات  تیام بورس نیاز دارند، همین امروز آنها را به تیام بورس دعوت کنید.