سیدعبدالهادی مرعشی دبیر استانی قرارگاه گام دوم انقلاب استان خراسان رضوی، در اعتراض به گشت ارشاد از سمت خود استعفا داد.

سیدعبدالهادی مرعشی دبیر استانی قرارگاه گام دوم انقلاب استان خراسان رضوی، در اعتراض به گشت ارشاد از سمت خود استعفا داد.

سیدعبدالهادی مرعشی دبیر استانی قرارگاه گام دوم انقلاب استان خراسان رضوی، در اعتراض به گشت ارشاد از سمت خود استعفا داد.   د...

ادامه مطلب

چرا آقایان خوزستانی‌ها موهاشون نمی ریزه؟

چرا آقایان خوزستانی‌ها موهاشون نمی ریزه؟

در خوزستان به علت آفتاب زیاد  منبع غنی ویتامین d است مردم خوزستان بخاطر در معرض آفتاب قرار گرفتن و دریافت ویتامین d بیشتر ،موهایشان نمی ریزد و نسبت به استانهایی مانند اردبیل و..که آفتاب کمتری دارند آقایان موهای بیشتری دارند.

ادامه مطلب