تحقیقات بازار بورس

رابطه بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اوراق بهادار تهران


پژوهشی که توسط آقای رحیم افتخار و خانم سکینه واقفی با عنوان رابطه بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اوراق بهادار تهران انجام شد و در دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال 1394 ارائه شد .
به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه است. بدین منظور از نرم افزار SPSS, و اکسل استفاده شده است. نوع تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی است .وهمچنین این تحقیق بر مبنای طبقه بندی از نظرروش از نووع تحقیقات همبستگی است که در آن هدف اصلی مشخص کردن رابطه بین چند متغیر کمی است . نتایج حاصله از آزمون فرضیه های تحقیق وجود رابطه بین نرخ سود سپرده های بانک ها و شاخص کل بورس را تایید می کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *