مقالات آموزشی

بازاریابی دیجیتالی و تاثیر آن بر رفتار مصرف کننده (مطالعه موردی کارخانجات زمزم) شرکت های بورسی

چکیده مقاله :

با توجه به پیشرفت های سریع رسانه های دیجیتالی، فرصت ها و درآمد های جدیدی برای تبلیغ و بازاریابی ایجاد شده است. امروزه بازاریابی دیجیتال رشد بالایی داشته و میتوان از آن به عنوان یک روش نو ظهور بازاریابی یاد کرد که لازمه ترفیع برند استفاده از تکنیکهای نوین رسانه های دیجیتال است به همین دلیل میتوان با استفاده از ابزارهای بازاریابی دیجیتال به خوبی نام و نشان یک محصول یا خدمت را به خوبی به مشتریان هدف انتقال داد. محیط دیجیتالی به مصرف کنندگان کمک میکند تا با فراهم کردن انتخاب گسترده، ارزیابی اطلاعات دقت و مقایسه کالا زمان کمتری را صرف تصمیم گیری نمایند. تحقیق حاضر با هدف بررسی بازاریابی دیجیتالی و تاثیر آن بر رفتار مصرف کننده در بین مشتریان کارخانجات غذایی مزمز تهران انجام گرفته که نمونه ای 385 نفری انتخاب شده است. نوع تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی میباشد. از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها و از آزمون رگرسیون برای بررسی میزان تاثیر آنها استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که بین بازاریابی دیجیتالی و رفتار مصرف کننده در خطای 5 درصد، رابطه معنادار و مثبتی وجود داشته و تاثیرگذار است، همچنین بین آمیخته بازاریابی دیجیتالی طبق نظریه دنیس7C و رفتار مصرف کننده به جز مولفه خدمت و اولویت دادن به مشتری، با بقیه ابعاد رابطه وجود داشته و تاثیر پذیر است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *