مقالات آموزشی

بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان در ترجیح برندهای خارجی به برندهای داخلی (مطالعه موردی: دانشجویان) ویژه شرکت های بورسی

در کشور ما نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه علی رغم وجود جمعیت ک ثیری زیر خط فقر، تعداد زیادی از افراد که بعضی از آن ها قدرت خرید بالایی هم ندارند، انتخاب کالاهایی با مارکهای خارجی را به عنوان راهی برای کسب نوعی پرستیژ و سبک برای خود میدانند. این تمایل در مورد مصرف کنندگان جوان تر شدیدتر است . هدف از انجام این تحقیق بر رسی عوامل مختلف اثرگذار بر ترجیح برندهای خارجی در مصرف کنندگان ایرانی میباشد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، دانشجویان “دانشگاههای شهرستان اراک ” مورد بررسی قرار گرفته و برای جمع آوری داده ها از “پرسشنامه” و در ادامه برای تجزیه و تحلیل داده ها از “مدل یابی معادلات ساختاری” استفاده شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که در میان مصرف کنندگان ایرانی، نیاز به منحصر به فرد بودن با گرایش به محصولات خارجی ارتباط مستقیم دارد . همچنین در بین عوامل مختلف اثرگذار بر قصد خرید محصولات خارجی به ترتیب دو بعد ار زش احساسی و ارزش اجتماعی بیشترین تاثیر را بر قصد خرید محصولات خارجی دارند، ولی ارتباط میان ارزش کارکردی با قصد خرید محصولات خارجی تایید نگردید.

کلیدواژه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *