تحقیقات بازار بورس

آميخته بازاريابي مالي 7P در بورس اوراق بهادار تهران

اين پژوهش بر بازاريابي مالي و آميخته هاي آن در بورس اوراق بهادار تاکيد دارد و در اين راستا تلاش مي کند مفهوم بازاريابي مالي را دربورس اوراق بهادار روشن نمايد. جامعه آماري تحقيق حاضر بورس اوراق بهادار تهران و زمان بررسي سال 1393 است. اين مطالعه، مطالعه توصيفي پيمايشي با رويکرد کيفي (اجماع نظرات) است. چرا که اين متد روشيبراي بدست آوردن اطلاعاتي درباره ديدگاه ها، باورها، نظرات، رفتارها يا مشخصاتگروهي از اعضاي يک جامعه آماري از راهانجام تحقيق است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده توسط تکنيک مصاحبه از بين خبرگان بازار سرمايه پرداخته شده است. نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد که جنس بازاريابي مالي در بورس اوراق بهادار با جنس بازاريابي کالاهاي واقعي در بازارهاي کالا و خدمات متفاوت مي باشد. اين نوع بازاريابي بيش از آنکه بر آميخته هاي بازاريابي سنتي نظير کالا، قيمت، بسته بندي، تبليغات و پيشبرد و مکان و زمان عرضه کالا تمرکز نمايد، بر اطلاع رساني تمرکز دارد. در واقع آنچه در بازارهاي مالي منجر به اخذ تصميم مي گردد، دسترسي سريع و آسان و جامع به اطلاعات و تجزيه و تحليل آن است.اين امر نه تنها منجر به تعيين صحيح قيمت سهام و ساير اوراق بهادار توسط فعالان بازار شده به نزديک شدن قيمت سهام به ارزش ذاني آن کمک مي نمايد. اين مهم به کارايي بازار سرمايه در کشور نيز کمک مي کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *