تحقیقات بازار بورس

برآورد بیزی رابطه میان تلاطم بازدهی و حجم معاملات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل سازی بیزی تلاطم بازدهی و حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفته است. بر این اساس، تلاطم بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و حجم معاملات آن، در بازه زمانی1 اردیبهشت 1394 تا 8 اسفند 1397 با تواترهای روزانه، هفتگی و ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد فرض همبستگی شرطی ثابت مدل CCC میان متغیرها نقض شده و مشاهده می-گردد رابطه موجود از نوع همبستگی شرطی پویا مدل DCC و منفی است که دلالت بر این واقعیت دارد با افزایش بازده، سرمایه گذاران به دلیل خوش بینی تمایلی چندانی به فروش سهام خود ندارند و با عدم فروش آن، موجب کاهش حجم معاملات در بازار می-گردند و برعکس. از سوی دیگر یافته های پژوهش نشان می دهد در نظر گرفتن توزیع tاستیودنت چوله برای پسماندها با دمی پهن تر از توزیع نرمال و اعمال چولگی، از عملکرد بهتری نسبت به سایر توزیع ها برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *