تحقیقات بازار بورس

بررسي تاثير ماه هاي مذهبي بر بورس اوراق بهادار تهران

اين تحقيق به بررسي يکي از حوزه هاي جديد دانش مديريت مالي تحت عنوان مالي رفتاري مي پردازد. مساله اي که در اين تحقيق دنبال مي شود، «اثر ماه هاي مذهبي» مي باشد. اثر ماه هاي مذهبي يکي از بي نظمي هاي بازار سرمايه است که از جمله مقوله هاي «اثرات دوره اي يا تقويمي» مي باشد و ادعا مي کند که در ماه هاي مختلف مذهبي از نظر متغيرهاي اساسي بازار يعني بازدهي، نوسان پذيري بازده و حجم معاملات، ناهمساني وجود دارد. به عبارت ديگر الگوهاي منظمي در رفتار سري زماني اين متغيرها در ماه هاي مذهبي وجود دارد. بنابراين مي توان با تدوين استراتژي هايي از اين الگوهاي ماهانه بازده اضافي يا غيرعادي کسب نمود.اين تحقيق بر روي شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره 11/11/1384 هجري شمسي مصادف با 1/1/1427 (اول محرم) هجري قمري تا تاريخ 16/9/1389 هجري شمسي مصادف با 30/12/1431 (آخر ذي الحجه) هجري قمري اجرا مي شود. روش اجراي اين تحقيق تحليل رگرسيوني مي باشد.بر اساس نتايج اين تحقيق ماه محرم تاثير معناداري بر بازدهي، نوسان پذيري بازده و حجم معاملات بورس تهران ندارد، ماه رمضان بر نوسان پذيري بازده تاثير معناداري داشته ولي بر بازدهي و حجم معاملات اثر معناداري ندارد؛ و ماه ذي الحجه بر بازدهي و نوسان پذيري بازده موثر بوده ولي بر حجم معاملات اثر معناداري نگذاشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *