تحقیقات بازار بورس

تاثیر ویژگی های صنعت برسرایت ریسک مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

همبستگی روند حرکت و بازده بازارها امری مهم در مدیریت ریسک و راهبرد های تشکیل سبد سرمایه گذاری است. سرمایه گذارانی که سعی در متنوع ساختن دارایی های خود در بازارهای منطقه ای دارند به ارتباطات میان بازارهای سهام توجه ویژه ای می نمایند. در این تحقیق سعی شده است که انتقال ریسک از بخش مالی به سایر بخش های اقتصادی و ویژگی های خاص هرصنعت که منجر به تشدید این پدیده می شود، بررسی گردد. بدین منظور پس از معرفی شاخص جدیدی برای سرایت ریسک بازار مالی به صنایع فعال در بورس، یا به عبارت دیگر همزمانی بازده های حدی منفی بین بازار و صنعت، داده های 26 صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره1390 تا 1396 از طریق تخمین مدل رگرسیون پواسن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که سرایت ریسک در میان صنایعی که شاخص ارزش نسبی بالاتر و سرمایه گذاری بالاتری دارند کمتر است. همچنین، سرایت برای صنایعی که تامین مالی را بیشتر از طریق بدهی انجام می دهند بیشتر اتفاق می افتد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *