تحقیقات بازار بورس

پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از روش های پارامتریک

یکی از مهمترین موضوعات بازارهای مالی در دهه های اخیر پیش بینی بوده است. مهمترین هدف این تحقیق، پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران است. در این تحقیق اقدام به برآورد و پیش بینی چهار دسته مدل های گارچ متقارن (GARCH) گارچ نمایی، FIGARCHو گارچ چند رژیمه با سه نوع توزیع نرمال، توزیع T و توزیع GED پرداخته شده است. بر اساس خطای مدل در پیش بینی نوسانات کاراترین مدل جهت پیش بینی نوسانات در بازار آتی طلا مدل مارکوف سوییچینگ گارچ (MS-E-GARCH) گزارش گردید. نتایج برآورد مدل مارکوف سوییچینگ گارچ (MS-E-GARCH)، نشان می دهد نوسانات بازار سکه آتی قابلیت پیش بینی را دارد و در نتیجه نوسانات بازار قیمت سکه آتی در هر دو رژیم پرنوسان و کمنوسان از کارایی ضعیف برخوردار نیست و میتوان در این بازار به سودهای سیستماتیک دست یافت. بر اساس نتایج تحقیق دقت مدل (MS-E-GARCH) در حالت توزیع GED نسبت به سایر مدل ها بالاتر است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *