تحقیقات بازار بورس

بررسي رابطه تورم و بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: ارزيابي فرضيه جانشيني فاما

در ادبيات اقتصادي تحقيقات متعددي در پاسخ اين سوال که آيا سهام عادي سپر کاملي در مقابل تورم مي باشد يا خير، صورت گرفته است.در اين مقاله، با استفاده از داده هاي بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بين نرخ تورم و بازده سهام در دوره زماني فروردين 1370 تا اسفند 1387 مورد بررسي قرار گرفته است.نتايج تجربي نشان مي دهد که فرضيه فيشر، مبني بر اينکه بازده حقيقي سهام، مستقل از تورم بوده و سهام عادي سپر کاملي در مقابل تورم است، در کوتاه مدت رد شده و بازار سهام تهران، سپر ضعيفي در مقابل تورم بوده است. به همين منظور در اين مقاله، از فرضيه فاما استفاده شد و با به کارگيري فيلتر هدريک-پرسکات تورم به دو جزء دائمي و موقت تجزيه شد.اعمال توجيه فاما براي برقرار نشدن فرضيه فيشر، نشان مي دهد که توجيه فاما قادر به توضيح اين پديده نبوده و منفي بودن رابطه تورم و بازده حقيقي سهام در کوتاه مدت مربوط به جزئي موقت تورم است. در حالي که در بلند مدت شاخص قيمت سهام سپر تورمي بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *