تحقیقات بازار بورس

پیش بینی شاخص 2 میلیون واحدی بورس در سال 1401

پیش بینی شاخص 2 میلیون واحدی بورس در سال 1401

نویسنده مقاله : دکتر خدایار عبداللهی

اینستاگرام نویسنده مقاله  :khodayar_bourse

تلگرام نویسنده مقاله :https://t.me/bazaryabi24

سقف مقاومتی در بازار سرمایه سطحی از قیمت است که انتظار می‌رود قدرت نیروی عرضه به اندازه‌ای باشد که از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.

تحلیل زمانی سقف و کف در بورس ایران
سقف مقاومتی نیز سطحی از قیمت است که انتظار می‌رود قدرت نیروی عرضه به اندازه‌ای باشد که از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند و کف حمایتی به سطحی از قیمت‌ها گفته می‌شود که انتظار می‌رود قدرت نیروی تقاضا سبب جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود.
نمودار زیر شاخص کل را از سال 1369 الی 1399 نشان می دهد.

جدول بورسی

نمودار

 

میانگین شاخص کل بورس از سال 1369 تا 1398 ، 42،278 است.

متوسط میانگین نرخ رشد شاخص کل بورس ، 30 سال گذشته از سال 1368 تا 1398 به میزان 40 % است . پیش بینی می شود شاخص کل بورس در پایان سال 1401 به حداقل شاخص کل 2 میلیون واحد برسد..

تغییرات 5 ساله شاخص کل از 1369 تا 1399

نمودار

نمودار

 

تغییرات شاخص کل هر 15 سال از 1369 تا 1399

از سال 1369 تا 1383 شاخص کل تجمعی ،44113 بود که در 15 سال دوم یعنی از 1384 تا 1399 به حدود 27 برابر یعنی 1،224،221 رسیده است و می توان پیش بینی کرد شاخص کل تجمعی در 15 سال سوم از 1400 تا 1415 به 33,053,967 برسد.

جدول زیر فاصله کف و سقف های بورس از سال 1369 الی 1399 را نشان می دهد .

نمودار

همانطور که جدول بالا نشان می دهد فاصله کف های بورس بصورت سال 2-6-3-7-5-3 است .

و همچنین فاصله سقف های بورس بصورت سال 5-2-6-3-8-5 است .
1-رابطه نمودار قیمت شاخص کل بورس و قیمت دلار در 30 سال گذشته

نمودار تغییرات قیمت دلار از 1369 تا 1399:

نمودارنمودار
بررسی دو نمودار نشان می دهد تغییرات قیمت دلار در ایران با تغییرات شاخص کل بورس با هم یک رابطه مستقیم دارند .

تحقیق دیگری که توسط آقای حمید طاهری و میلاد صارم صفاری تحت عنوان رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران انجام شد و در فصلنامه روند پژوهشهای اقتصـادی در زمستان 1390 منتشر شد نتایج این پژوهش نشان میدهد که شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار با نرخ ارز واقعـی رابطـه مثبت وجود دارد .
2-رابطه قیمت سکه در ایران با شاخص بورس

نمودار

 

نمودار

بررسی دو نمودار نشان می دهد تغییرات قیمت سکه در ایران با تغییرات شاخص کل بورس با هم یک رابطه مستقیم دارند .

3- رابطه بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اوراق بهادار تهران
پژوهشی که توسط آقای رحیم افتخار و خانم سکینه واقفی با عنوان رابطه بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اوراق بهادار تهران انجام شد و در دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال 1394 ارائه شد .
به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه است. بدین منظور از نرم افزار SPSS, و اکسل استفاده شده است. نوع تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی است .وهمچنین این تحقیق بر مبنای طبقه بندی از نظرروش از نووع تحقیقات همبستگی است که در آن هدف اصلی مشخص کردن رابطه بین چند متغیر کمی است . نتایج حاصله از آزمون فرضیه های تحقیق وجود رابطه بین نرخ سود سپرده های بانک ها و شاخص کل بورس را تایید می کند .

4-رابطه معکوس قیمت نفت خام با شاخص کل بورس

پژوهشی که توسط آقای دکتر پرویز سعیدی و آقای عبدالله امیری به بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص کل بورس پرداختند و این پژوهش در نشریه مدلسازی اقتصادی در زمستان 1387 چاپ شد .
شاخص کل بورس در هر کشور،مهمترین ابزار شناسایی بورس اوراق بهادار آن کشور است.. بنابراین مسئله اساسی پژوهش آن است که آیا بین متغیر‌های کلان اقتصادی شاخص مصرف کننده (CPI)، نرخ ارز بازار آزاد، قیمت نفت با شاخص کل بورس تهران رابطه وجود دارد؟ نتایج بررسی حاکی از عدم رابطه معنا دار بین شاخص مصرف کننده و نرخ ارز بازار آزاد با شاخص کل بورس بوده است؛ ولی قیمت نفت خام با شاخص کل بورس رابطه معنا دار ولی معکوس را نشان می‌دهد.

5- رابطه تورم و بورس

پژوهشی که توسط خانم فیروزه عزیزی و خانم فاطمه جوهری و آقاس حسن خداویسی در رابطه با  رابطه تورم و بورس صورت گرفت  نتایج تجربی نشان می دهد که در بلند مدت شاخص قیمت سهام سپر تورمی بوده است .

Khodayarabdollahi7@gmail.com
خدایار عبدالهی

یک نظر در “پیش بینی شاخص 2 میلیون واحدی بورس در سال 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *