اخبار عمومی / گوناگون

تفاوت بین مساله پژوهشی و مساله مدیریتی

تفاوت بین مساله پژوهشی و مساله مدیریتی

 

مساله پژوهش یک موضوع خاص و تخصصی، دشوار، متناقض یا شکاف دانشی است که با هدف حل آن بیان می شود. مساله ممکن است به دنبال دانش و حل مسائل کاربردی باشد که به آگاهی، دانایی و توانایی ذینفعان پژوهش اضافه می کند و به آنها کمک می کند تغییر و بهبودی در وضعیت موجود دهند، یا مساله ممکن است به دنبال حل مسائل نظری با هدف گسترش و تولید دانش نو باشد.

به عبارتی با حل مساله پژوهشی در حوزه موضوعی و بافتی مشخص، دانش نو و کاربردی تولید می شود و دستاوردهای آن به ارتقای سلامتی، رفاه یا شادی جامعه کمک کرده و برای مجری آن نان و نام می آورد (نظری، 1391).

مشکل مدیریتی : امروزه بی تردید در اداره امور شرکتهای دولتی، مشکلات و موانعی وجود دارد که برخی از آنها منشاء بیرونی داشته و ناشی از شرایط محیط حاکم (اعم از محیط دور و محیط نزدیک) هستند و بر حسب گستردگی و تأثیر متقابل آنها و سازمان، مدیریت باید در خصوص کنترل، مقابله و دفاع یا پذیرش آنها و تغییر سازمان خود جهت انطباق با مشکلات موصوف اقدام کند. علاوه بر این برخی مشکلات نیز منشأ داخلی دارند که ضمن ایجاد مانع بر سر راه حرکت سازمان بسوی اهداف تعیین شده، توان شرکت در جهت مقابله با مشکلات بیرونی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

 

مشکلات مدیریت در واقع یک اقدام گرا هستند. مسئله تحقیق: جمع آوری داده ها، نمونه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها و سپس ترسیم نتیجه است. مشکلات تحقیق عمدتاً فقط بر علل تمرکز دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *