اخبار عمومی / گوناگون

خویشتن واقعی و خویشتن ایده آل رفتار مصرف کننده

خویشتن واقعی و خویشتن ایده آل رفتار مصرف کننده

دکتر خدایار عبداللهی

مشاور بازاریابی و فروش

khodayarabdollahi7@gmail.com

خویشتن واقعی و خویشتن ایده آل رفتار مصرف کننده

خویشتن آرمانی ادراک فرد است از اینکه چگونه باید باشد و در حالی که خویشتن واقعی به سنجش واقع گرایانه ما از صفاتی که داریم یا نداریم اشاره می کند .

ما برخی از محصولات را از آنرو می خریم که فکر می کنیم با خود واقعی ما انطباق دارد و در حالی که برخی دیگر از محصولات را برای اینکه کمک می کند به استاندارد ایده آل خود نزدیکتر شویم می خریم .

خیالپردازی : پر کردن شکاف بین دو خویشتن

بیشتر افراد بین خویشتن واقعی و خویشتن ایده آل شکافی را مشاهده می کنند ولی در برخی دیگر از محصولات این شکاف خیلی بزرگ است .بسیاری از محصولات ار آن جهت موفقیت آمیز هستند که برای خیالپردازی های مصرف کننده خوشایند هستند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *