بازاریابی و فروش

سایت هافستد سایت مقایسه فرد گرایی و جمع گرایی کشورها

فرهنگ :فردگرا ،جمع گرا:

—فردگرایی را می‌توان جهان‌بینی‌ای تصور کرد که فرد در مرکز آن قرار دارد.

—فرهنگ فرد گرا : در این فرهنگ جذب مشتری با داشتن اینهمه اطلاعات ،بسیار حیاتی است .

—جمع گرایی را نیز می‌توان وجودِ یک سری تعهدهای گروهی و متقابل میان اعضای گروه بدانیم که افراد موظف به اجرای آن‌ها هستند.

—فرهنگ جمع گرا : مصرف کنندکان اطلاعات را از دیگران مانند شبکه ها و یا رهبران عقیده دریافت می کنند .

سایت هافستد سایت مقایسه فرد گرایی و جمع گرایی کشورها

—مقایسه فرد گرایی امریکا،ترکیه ،ایران ،آلمان

—فردگرایی امریکا 91،ایران 41،ترکیه 37،آلمان 67

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *