بازاریابی و فروش

سایت هافستد سایت مقایسه فرد گرایی و جمع گرایی کشورها

فرهنگ :فردگرا ،جمع گرا:

—فردگرایی را می‌توان جهان‌بینی‌ای تصور کرد که فرد در مرکز آن قرار دارد.

—فرهنگ فرد گرا : در این فرهنگ جذب مشتری با داشتن اینهمه اطلاعات ،بسیار حیاتی است .

—جمع گرایی را نیز می‌توان وجودِ یک سری تعهدهای گروهی و متقابل میان اعضای گروه بدانیم که افراد موظف به اجرای آن‌ها هستند.

—فرهنگ جمع گرا : مصرف کنندکان اطلاعات را از دیگران مانند شبکه ها و یا رهبران عقیده دریافت می کنند .

سایت هافستد سایت مقایسه فرد گرایی و جمع گرایی کشورها

—مقایسه فرد گرایی امریکا،ترکیه ،ایران ،آلمان

—فردگرایی امریکا 91،ایران 41،ترکیه 37،آلمان 67

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *