بازاریابی و فروش

انواع گروه بندی بازارهای جهانی

گروه بندی بازارها :

منطق اینکار ، کشورها بین خودشان گروه هایی ایجاد کردند تا سینرژی ایجاد کنند و هزینه را کاهش دهند .

انواع گروه های بازار :

1-مناطق آزاد تجاری:

به مجموعه کشورهایی می گویند که تعرفه های تجاری و محدودیت های غیر تعرفه ای را از بین خود برداشته اند .مثل نفتا نمونه ای از یک مناطق آیاد تجاری

2-اتحادیه گمرکی:

به مجموعه کشورها می گویند که علاوه بر داشتن محدودیت های تجاری بین خود ،برای کشورهای غیر عضو محدودیت های گمرکی گذاشته اند.اتحادیه  MERCOSURیک اتحادیه گمرکی است و بین کشورهای آرژانتین ،برزیل ،پاراگوئه و اروگوئه ایجاد شده است .

3-بازار مشترک:

بازار مشترک ،تمام ویژگی های یک اتحادیه گمرکی را دارا استبه اضافه اینکه منابع انسانی و سرمایه نیز به سهولت در بین کشورهای عضو جریان می یابد.منطقه اقتصادی اروپا EEA

4-اتحادیه اقتصادی

اتحادیه اقتصادی بازار مشترکی است که کلیه سیاست های اقتصادی کشور های عضو با هم هماهنگ شده باشد .17 کشور عضو منطقه یورو در واقع ی اتحادیه اقتصادی به شمار می آِید.

5- اتحادیه سیاسی

حد نهایی ادغام کشورها اتحادیه سیاسی است که کشورهای عضو علاوه بر هماهنگ سازی سیاست های اقتصادی ،ائتلاف سیاسی را نیز بوجود آورده اند .ایالات متحده آمریکا نمونه از اتحادیه سیاسی است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *