بازاریابی و فروش

استراتژیهای تبلیغات بین المللی

استراتژی رانشpush strategy :

در این نوع از استراتژی تبلیغات محصول از طریق کانال توزیع به جلورانده می شود تا به دست مصرف کننده برسد. تولیدکننده فعالیتهای بازاریابی اش را که به طور عمده فروش شخصی و پیشبرد تجاری است متوجه افراد کانال توزیع می کند تا آنها را تشویق به تهیه کالاهای مزبور و فروش به مصرف کننده نهایی بنماید.

به طور کلی در این استراتژی تاکید بر فروش شخصی است . هرچند که این روش به دلیل دوجانبه بودن ارتباط ،بسیار مؤثر است اما پرهزینه نیز هست و به همین دلیل است که برخی از تولیدکنندگان استفاده از آگهی تجاری را ترجیح می دهند.

مزایای استراتژی بازاریابی رانشی:

oاین استراتژی برای تولیدکنندگانی که در تلاش برای تاسیس یک کانال فروش بوده و به دنبال توزیع کنندگانی برای کمک به ارتقاء محصولشان هستند، مفید است.

oاین استراتژی محصول را در معرض دید قرار داده، نیاز به محصول را به وجود آورده و آگاهی مصرف‌کننده در خصوص محصول را افزایش می‌دهد.

oنیاز می‌تواند قابل پیش بینی باشد زیرا که تولیدکننده قادر است به اندازه زیاد یا کم اقدام به تولید و عرضه کالا کند.

oدر صورتی که به دلیل نیاز بالا قادر به تولید مقیاس بالای محصول شویم، صرفه جویی‌های تولید انبوه دست یافتنی هستند.

مزایای استراتژی بازاریابی رانشی:

oاین استراتژی برای تولیدکنندگانی که در تلاش برای تاسیس یک کانال فروش بوده و به دنبال توزیع کنندگانی برای کمک به ارتقاء محصولشان هستند، مفید است.

oاین استراتژی محصول را در معرض دید قرار داده، نیاز به محصول را به وجود آورده و آگاهی مصرف‌کننده در خصوص محصول را افزایش می‌دهد.

oنیاز می‌تواند قابل پیش بینی باشد زیرا که تولیدکننده قادر است به اندازه زیاد یا کم اقدام به تولید و عرضه کالا کند.

oدر صورتی که به دلیل نیاز بالا قادر به تولید مقیاس بالای محصول شویم، صرفه جویی‌های تولید انبوه دست یافتنی هستند.

استراتژی کششpull strategy :

منظور از استراتژی کشش این است که تولید کننده فعالیت های بازاریابی خود را که به طور عمده شامل آگهی تجارتی و پیشبرد فروش می باشد ،متوجه مشتری نهایی میکند تا آنها را تشویق به خرید کند.

شرکتهایی که به تولید کالاهای مصرفی می پردازند برای دستیابی به بخش بزرگی از یک بازار بیشتر از این روش استفاده میکنند.

استفاده از این استراتژی، زمانی توصیه میشود که محصول به طور گسترده ای توسط مصرف کنندگان مورد استفاده قرار گیرد، کانال توزیع بلند باشد، محصول ،زیاد پیچیده نباشد و روش خرید مردم بیشتر به صورت سلف سرویس باشد.

مزایای استفاده از استراتژی کشش:

۱) ایجاد ارزش: ازآنجاییکه شرکت می‌خواهد بازاریابی کشش را بجای فشار استفاده کند، شرکت بجای اینکه تنها یک محصول زیر استاندارد را با فشار وارد آورد، بیشتر بر ایجاد ارزش برای برند تمرکز دارد.
۲) ایجاد ارزش برند: شرکت می‌تواند ارزش بالایی از برند برای خود ایجاد کند و درنتیجه در رقابت برنده شود.
۳) ارزش طول عمر مشتری: ارزش طول عمر مشتری برای برندهایی افزایش می‌یابد که بر استراتژی کشش تمرکز دارند.
۴) مزیت رقابتی پایدار: استفاده از استراتژی کشش، یک مزیت رقابتی برای تمام شرکتهایی فراهم می‌آورد که ارزش شگفت انگیزی طی سال‌ها ایجاد کرده‌اند.

به سختی می‌توان ضررهای استفاده از استراتژی کشش را نام برد اما یکی از موانع عمده درهنگام استفاده از بازاریابی کشش هزینه آن است.

 

استراتژی کشش یا رانش؟

برای اینکه بتوان گفت کدام یک از استراتژی های یاد شده  در بازارهای بین المللی مؤثر تر هستند ،شرکتها باید بازارها را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهند.

در برخی از بازار ها امکان استفاده بهینه از استراتژی کشش ممکن است به دلیل نبودن رسانه مناسب، وجود نداشته باشد . در این حالت باید به استراتژی رانش و فروش شخصی تکیه کرد . از سوی دیگر محدودیت در استفاده از آگهی های تجارتی باعث کندی فرایند پذیرش یک محصول جدید در بازار خارجی میشود.

بنابراین با در نظرگرفتن این محدودیتها شرکتها باید استراتژی مناسب را انتخاب کنند ،حتی این محدودیتها میتوانند برروی استراتژی ورود به بازار و یا فرآیند انتخاب بازار اثر گذارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *