اخبار عمومی / گوناگون

🟢 فهرست خطاهای شناختی

🟢 فهرست خطاهای شناختی

💢 در اینجا قصد داریم که در مورد 17 خطا و اشتباه فکری که بسیاری از ما در طول زندگی با آن روبرو هستیم اسم ببریم.
این فهرست، لیست خیلی معروفی هستش که بسیاری از رواندرمانگران با رویکرد شناختی رفتاری CBT،
در جلسات درمانی شان سعی می کنند مراجعین را با آنها آشنا کنند و با کمک خود بیمار،
وجود و نقش آفرینیِ این خطاها را در افکارش، ریشه کن کنند.

1. تفکر هیچ یا همه چیز
2. تعمیم مبالغه آمیز
3. فیلتر ذهنی
4. بی توجهی به امر مثبت
5. نتیجه گیری شتابزده (ذهن خوانی-پیشگویی)
6. درشت نمایی
7. استدلال احساسی
8. عبارت های باید دار
9. برچسب زدن
10. شخصی سازی و سرزنش
11. با مسائل مطلق برخورد می کنید و همه چیز را سیاه یا سفید می بینید.
12. هر حادثه منفی را شکستی همیشگی می پندارید.
13. به جنبه های منفی می اندیشید و از کنار جنبه های مثبت بی تفاوت می گذرید.
14. اصرار دارید که موفقیت هایتان بی ارزش هستند.
15. بی دلیل پیش بینی می کنید.
16. حوادث را بدون توجه به تناسب آن در نظر می گیرید.

#خلاصه_کتاب
#حال_بد_به_حال_خوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *