بازاریابی و فروش

استراتژی های انتخاب بازار

 

گزینه های عمده  استراتژیک توسعه بازار عبارتند از تمرکز بازار و گسترش بازار

استراتژی تمرکز بازار به عنوان نرخ کند و تدریجی رشد در تعداد بازارهایی که توسط یک شرکت خدمت ارائه می شود، توصیف شده است.

استراتژی گسترش بازار با نرخ سریع رشد در تعداد بازارهایی که در مراحل اولیه گسترش قرار دارند، مشخص می شود.

انتخاب یک سیاست گسترش بازار، یک تصمیم کلیدی در بازاریابی صادرات و همچنین در دیگر روش های بازاریابی بین المللی است .

1- الگوهای مختلف باعث ایجاد شرایط رقابتی مختلف در بازارهای مختلف در طول زمان می شوند.(نرخ رشد سریع به معنی چرخه عمر کوتاه محصولات  )

2- استراتژی توسعه بازار منجر به انتخاب سطوح مختلف برنامه بازاریابی و آمیخته  بازاریابی در هر بازار می شود. (اختلاف در تخصیص منابع و ..)

 

  • یک گام مهم در شکل گیری یک استراتژی بازاریابی بین المللی، انتخاب بازار صادرات است: روند ارزیابی فرصت منجر به انتخاب بازارهای خارجی می شود که در آن به رقابت بپردازند.
  • بنابراین، تعداد بازار می تواند به عنوان یک مزیت نسبی مورد توجه قرار گیرد.
  • این فرایند نیاز به ارزیابی تناسب بین نیازهای بازار آینده و توانایی شرکت برای رفع نیازهای آن (یا برعکس، توانایی شرکت برای تغییر الزامات بازار) دارد.
  • تصمیم دوم در استراتژی بازاریابی،که ارتباط نزدیک با انتخاب بازاردارد، مدیریت بازار صادرات است.
  • به عبارت دیگر بازارهادر سطح بین المللی متفاوت هستند و این ممکن است به دلیل تفاوت در ویژگی های اجتماعی-فرهنگی و / یا نگرش های رفتاری باشد.
  • وظیفه مدیریت صادرات:
  • در روش صادرات مستقیم شرکت باید هزینه وظیفه مدیریت صادرات تقبل نماید. مدیریت صادرات شرکت بستگی به اندازه فروش خارجی شرکت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *